Zoeken
  • Lammy Otter

WERK- EN MANTELZORG(EN)


De combinatie van werk en mantelzorg gaat de komende jaren meer problemen geven, verwacht de helft van de werkgevers. Reden zijn de bezuinigingen op de zorg en de vergrijzing. Het blijkt dat inmiddels één op de vijf werknemers op een of andere wijze een mantelzorger is.

Hoe combineer jij mantelzorg met jouw werk?

Eén van de grootste uitdagingen waar mantelzorgers voor staan is te zorgen dat je niet overbelast raakt. Daarom is een goed evenwicht tussen zorg, werk en ontspanning belangrijk.

Zoek met werkgever én collega’s naar oplossingen.

Om de balans tussen werk en zorgtaken te bewaken, is het belangrijk om je werkgever én je collega’s op de hoogte te stellen van jouw situatie. Zodat je samen kunt zoeken naar een goede en werkbare oplossing. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Maar ga het gesprek aan. Enkele tips…

Hoe flexibel is jouw werkgever en ben jij?

Is het mogelijk om een dag wat korter te werken en een andere dag iets langer wanneer de zorgtaken minder intensief zijn.

Is er de mogelijkheid om deels thuis te werken? Of overuren sparen en inruilen voor vrije dagen waarop je zorg kunt verlenen?

Afspraken maken over duur en consequenties.

Is er een mogelijkheid om taken in onderling overleg (tijdelijk) af te stoten

waardoor je je handen vrij hebt voor zorgtaken thuis? Is er een mogelijkheid om

tijdelijk in deeltijd te kunnen werken? Wat zijn de financiële gevolgen?

Van functie wisselen of een andere, minder intensieve baan zoeken?

Verlofregelingen.

In veel cao’s zijn afspraken gemaakt voor verlofregelingen. Hierin zijn afspraken over flexibel of deeltijd werken vastgelegd, maar ook of je tijdens het verlof doorbetaald krijgt. Informeer bij jouw afdeling P&O (of bij de vakbond) naar jullie CAO over wat er mogelijk is.

Last but not least.

Het blijft belangrijk om openheid te geven en met je werkgever afspraken te maken voor wat mogelijk is ook tijdens het werk. Denk aan praktische zaken, zoals afspraken in het ziekenhuis, deze vinden vaak onder werktijd plaats. Of dat je onder werktijd de ruimte krijgt om privé gesprekken te voeren met specialisten.


11 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

#Bewustwording #Geldzorgen

De Volkskrant - 31.10.2020 Geldzorgen komen vaak te laat Psychologie: Armoede Door het ingebakken 'overoptimisme' zien mensen financiële problemen, bijvoorbeeld door de coronacrisis, vaak niet aankome

© 2018 mensenwerkcoach.nl            Lammy Otter           Tel.:    058-2563836  / 06-44007100

  • Instagram
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon/Lammy Otter